Attesten

Via deze pagina kunt u alle attesten voor uw zoon/dochter downloaden. Voer de naam, voornaam en geboortedatum in, daarna ziet u alle werkjaren waarin uw zoon/dochter ingeschreven was en alle kampen en weekends waaraan uw zoon/dochter deelnam. Daar kunt u per werkjaar of kamp alle attesten downloaden.

Hier vind je een overzicht van alle kampen waaraan uw zoon/dochter deelnam.
Lidnummer Naam Geboortedatum Tak Soort Datum Attesten ziekenfonds Fiscaal attest
lidnummer volledigenaam Enkel mogelijk voor kampen van het afgelopen kalenderjaar